"Sinfonía Diana Cazadora" / Rigoberto Cortina Gallego

 

PartituraDianaCazadora

 

Rigoberto Cortina Gallego (1843-1920): Sinfonía Diana Cazadora (Transcripción y revisión: Robert Ferrer)


Edición: Diputación Provincial de Valencia ("Retrobem la Nostra Música")

Impresión: Romeu Imprenta

Depósito Legal: V-1512-2014